Geen twee behandelingen zijn hetzelfde.

De clear aligners van Invisalign zijn succesvol gebleken bij de behandeling van klasse I, klasse II en III malocclusies. Van eenvoudige tandbewegingen tot meer complexe gevallen, het Invisalign systeem kan u helpen uw klinische doelen te bereiken.

Bekijk wat een Invisalign behandeling kan betekenen.

Klasse II
Klasse III
Anterieure kruisbeet
Spacing
Open beet
Crowding
Diepe beet
Extractie
Mandibular Advancement
Discrepantie in middenlijn
Smalle bogen
Fase 1 behandeling
Posterieure kruisbeet
Chirurgische behandeling
Algeheel rechter gebit

Uitgelichte casestudy:

Klasse II


Klasse II – of "overbeet" - is de toestand waarbij de mesiobuccale knobbel van de bovenste eerste molaar mesiaal staat ten opzichte van de mesiobuccale groef van de onderste eerste molaar in plaats van beide uitgelijnd te zijn, wat de occlusale relatie tussen beide tandbogen beïnvloedt.

Patiëntinformatie:

Leeftijd: 24
Geslacht: Vrouw
Invisalign behandelingsoptie: Invisalign Full

Totale behandelduur:

21 maanden

before imageafter image
VóórNa

Uitgelichte casestudy:

Klasse III


Klasse III – of "onderbeet" - is de toestand waarbij de mesiobuccale knobbel van de bovenste eerste molaar distaal staat ten opzichte van de mesiobuccale groef van de onderste eerste molaar in plaats van beide uitgelijnd te zijn, wat de occlusale relatie tussen beide tandbogen beïnvloedt.

Patiëntinformatie:

Leeftijd: 27
Geslacht: Vrouw
Invisalign behandelingsoptie: Invisalign Full

Totale behandelduur:

28 maanden

before imageafter image
VóórNa

Uitgelichte casestudy:

Anterieure kruisbeet


Anterieure kruisbeet is de abnormale labiolinguale verhouding tussen een of meer boven- en ondertanden, waardoor de boventanden linguaal ten opzichte van de ondertanden staan.

Patiëntinformatie:

Leeftijd: 31
Geslacht: Man
Invisalign behandelingsoptie: Invisalign Comprehensive

Totale behandelduur:

17 maanden

before imageafter image
VóórNa

Uitgelichte casestudy:

Spacing


Spacing – of "spleetjes" - is de toestand waarbij er te veel ruimte is tussen aangrenzende tanden in de tandboog.

Patiëntinformatie:

Leeftijd: 11
Geslacht: Man
Invisalign Behandeling Optie: Invisalign Lite

Totale behandelduur:

8 maanden

before imageafter image
VóórNa

Uitgelichte casestudy:

Open beet


Open beet is de toestand waarbij er geen verticale overlapping is tussen de voorste tanden in centrische occlusie. Het kan beperkt blijven tot de voorste tanden of ook enkele achterste tanden omvatten.

Patiëntinformatie:

Leeftijd: 29
Geslacht: Vrouw
Invisalign behandelingsoptie: Invisalign Full

Totale behandelduur:

19 maanden

before imageafter image
VóórNa

Uitgelichte casestudy:

Crowding


Crowding is de toestand waarbij er een discrepantie is tussen de grootte van de tanden en de ruimte die beschikbaar is om de tanden in de tandboog te laten uitlijnen.

Patiëntinformatie:

Leeftijd: 41
Geslacht: Man
Invisalign behandelingsoptie: i7

Totale behandelduur:

4 maanden

before imageafter image
VóórNa

Uitgelichte casestudy:

Diepe beet


Diepe beet is de toestand waarbij de verticale overlapping van de voorste tanden in centrische occlusie groter is dan 30 – 40%.

Patiëntinformatie:

Leeftijd: 30
Geslacht: Vrouw
Invisalign behandelingsoptie: Invisalign Teen

Totale behandelduur:

24 maanden

before imageafter image
VóórNa

Uitgelichte casestudy:

Extractie


Extractie is het verwijderen van een of meer tanden of kiezen als er veel ruimte moet worden gecreëerd om de resterende tanden of kiezen op één lijn te brengen en een correcte occlusale verhouding te creëren.

Patiëntinformatie:

Leeftijd: 16
Geslacht: Vrouw
Invisalign behandelingsoptie: Invisalign Full

Totale behandelduur:

16 maanden

before imageafter image
VóórNa

Uitgelichte casestudy:

Mandibular Advancement


Invisalign behandeling met mandibular advancement vooruitgang is voor groeiende patiënten met retrognathische klasse II malocclusies in permanent gebit of een stabiel laat gemengd gebit. Het speciale kenmerk van precisionwings is geïntegreerd in de Invisalign aligners.

Patiëntinformatie:

Leeftijd: 13
Geslacht: vrouwelijk
Invisalign behandelingsoptie: Invisalign Teen met MA

Totale behandelduur:

15 maanden

before imageafter image
VóórNa

Uitgelichte casestudy:

Discrepantie in middenlijn


Discrepantie in middenlijn is de toestand waarbij er een scheefstand is van de midsagittale lijn van respectievelijk de maxillaire en de mandibulaire boog en/of ten opzichte van de faciale middenlijn.

Patiëntinformatie

Leeftijd: 35
Geslacht: Vrouw
Invisalign behandelingsoptie: Invisalign Full

Totale behandelduur

10 maanden

before imageafter image
VóórNa

Uitgelichte casestudy:

Smalle bogen


Smalle bogen is de toestand waarbij de dwarsbreedte van de maxillaire en/of mandibulaire bogen te smal is om de tanden goed op elkaar te laten aansluiten en een goed occlusaal contact te hebben.

Patiëntinformatie:

Leeftijd: 21
Geslacht: Vrouw
Invisalign behandelingsoptie: Invisalign Comprehensive

Totale behandelduur:

11 maanden

before imageafter image
VóórNa

Uitgelichte casestudy:

Fase 1 behandeling


Interceptieve behandeling voor jonge patiënten (6-10 jaar): een vroegtijdige behandeling kan in het belang van de patiënt zijn, als het om een probleem gaat dat ernstiger kan worden als het niet wordt behandeld. - Het zich ontwikkelende probleem onderscheppen; de oorzaak wegnemen; de groei van gezichts- en kaakbeenderen begeleiden; voldoende ruimte bieden voor de aankomende permanente tanden.

Patiëntinformatie:

Leeftijd: 9
Geslacht: Man
Invisalign behandelingsoptie: Invisalign Tiener met MA

Totale behandelduur:

13 maanden

before imageafter image
VóórNa

Uitgelichte casestudy:

Posterieure kruisbeet


Een posterieure kruisbeet is een abnormale labiolinguale verhouding tussen een of meer molaren en/of pre-molaren, waardoor de bovenelementen linguaal op de onderelementen staan, of de bovenelementen zo buccaal op de onderelementen staan dat hun linguale oppervlak tegen het buccale oppervlak van de ondertanden schuift.

Patiëntinformatie:

Leeftijd: 24
Geslacht: Vrouw
Invisalign behandelingsoptie: Invisalign Full

Totale behandelduur:

29 maanden

before imageafter image
VóórNa

Uitgelichte casestudy:

Chirurgische behandeling


Chirurgische behandeling wordt gebruikt om een skeletale afwijking te corrigeren die een malocclusie veroorzaakt.

Patiëntinformatie:

Leeftijd: 21
Geslacht: Vrouw
Invisalign behandelingsoptie: Invisalign Comprehensive

Totale behandelduur:

21 maanden

before imageafter image
VóórNa

Uitgelichte casestudy:

Algeheel rechter gebit


Met sommige gezichten is helemaal niets "mis" – maar kleine correcties kunnen een groot verschil maken in het leven van een patiënt. Met Invisalign kunnen uw patiënten nu tot 50% sneller een glimlach krijgen waar ze dol op zijn. 1 2

Patiëntinformatie:

Leeftijd: 62
Geslacht: Vrouw
Invisalign behandelingsoptie: Invisalign Full

Totale behandelduur:

13 maanden

before imageafter image
VóórNa

Bekijk de resultaten van meer dan 1.000 casussen

Bekijk de vele Invisalign casestudy's – te filteren op de behandeling die u interesseert – in de Align Global Gallery.

Casussen omvatten:

Klasse II
Klasse III
Anterieure kruisbeet
Spacing
Open beet
Crowding
Diepe Beet
Extractie
Mandibular Advancement
Discrepantie in middenlijn
Smalle bogen
Fase 1 behandeling
Posterieure kruisbeet
Chirurgische behandeling
Algeheel rechter gebit

1 Het wekelijks verwisselen van de aligners wordt aanbevolen voor alle Invisalign behandelingen (met standaardprotocol voor staging) voor producten van Invisalign Full, Invisalign Teen, Invisalign Lite, Invisalign Assist en Invisalign Go. De behandelaar bepaalt of wekelijks verwisselen van aligners wordt voorgeschreven. Controleer tandbewegingen, zoals rotaties, extrusies en andere significante tandbewegingen (met name blauwe en zwarte bewegingen) in de Tooth Movement Assessment (TMA). Afhankelijk van de respons van de patiënt (vooral bij volwassen patiënten) moet u langere periodes tussen aligner-wissels overwegen.

2 met wekelijks verwisselen van de aligners, vergeleken met alignerwissels van twee weken op basis van de behandelingsduur van de eerste ClinCheck-behandelplannen

 

Loading...