Privacyverklaring

Voor het laatst bijgewerkt: 24 mei 2018
Vorige versie: 5 oktober 2016

Inleiding


Uw privacy is zeer belangrijk voor Align Technology, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen (“Align”, "we", "wij", "ons" en "onze"). Deze privacyverklaring geeft een uitleg van hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, beschermen, gebruiken en delen (d.w.z. informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

Align ontwerpt, vervaardigt en verkoopt het Invisalign-systeem en intraorale iTero-scanners en OrthoCAD-diensten en de My Invisalign Smile-app, waarmee gebruikers, terwijl zij een Invisalign-behandeling ondergaan, hun vorderingen kunnen volgen en delen door het uploaden van afbeeldingen, het delen van verhalen, het aanmaken van geheugensteuntjes voor afspraken en het ontvangen van berichten (de 'App'). Hieronder maken we bekend hoe we de informatie die we op onze websites en in onze app (gezamenlijk de "sites") verzamelen, gebruiken en delen.

Over het algemeen kunt u onze sites bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of persoonsgegevens over uzelf door te geven. Er zijn echter momenten dat we u mogelijk vragen om informatie, over uzelf of iemand die u kent, zoals een naam, e-mailadres en/of huisadres. Het is onze bedoeling om het u te laten weten voordat we online zulke persoonsgegevens van u verzamelen en om waar dat vereist is, uw toestemming te vragen voor verwerking van deze informatie.

Wanneer u onze website gebruikt, geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens conform deze privacyverklaring te verzamelen, te gebruiken, bekend te maken, te verzenden en te verwerken.

Informatie die we van u verzamelen


We verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens over klanten, patiënten (voormalig, potentieel en huidig), ouders/voogden van patiënten, artsen, en websitebezoekers wanneer u zich registreert als lid van onze sites, of via online formulieren, of wanneer u de app downloadt en gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op het ontvangen van nieuwtjes of om een Smile Assessment te ondergaan. Dergelijke informatie kan bestaan uit uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum of leeftijd, geslacht, informatie over uw inkomsten, creditcard en andere financiële informatie in het kader van betalingen voor diensten, tandheelkundige gegevens, artseninformatie, foto's en overige informatie die u besluit op te geven. Bovendien kunnen we wanneer u onze website bezoekt, gevoelige gegevens over u verzamelen zoals gezondheidsinformatie in verband met uw gebit, inclusief afbeeldingen van uw gebit.

We informeren u over dergelijke doelstellingen op het moment dat we vragen of we persoonsgegevens inclusief gevoelige informatie van u mogen verzamelen en streven ernaar uitsluitend de informatie te verzamelen die strikt noodzakelijk is voor die doelstellingen.

Waar we via onze website gezondheidsinformatie verzamelen, vragen we uw nadrukkelijke toestemming voor het verzamelen van gevoelige informatie en uw akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring.

We verzamelen ook informatie over uw gebruik van onze Sites zoals hieronder beschreven in het gedeelte "Cookies en reclame".

Af en toe besluit u mogelijk om ons persoonsgegevens van anderen te geven zodat we bijvoorbeeld contact met hen kunnen opnemen met informatie over ons. U mag hun persoonsgegevens alleen met ons delen als u hun toestemming en permissie daarvoor hebt.

Wat doen we met de informatie die we verzamelen?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende zakelijke doelstellingen, zoals:

 • Voor het opzetten of op andere wijze beheren van uw lidmaatschapsaccount op onze Sites.
 • Om u producten en diensten te kunnen laten gebruiken, kopen, inplannen en/of downloaden, zoals de aankoop van reinigingsbenodigdheden.
 • Om u informatie te geven over onze producten, diensten, nieuwsberichten en gebeurtenissen.
 • Om details te verschaffen over artsen en hun praktijk en contactaanvragen naar ze te sturen.
 • Om u uit te nodigen om deel te nemen aan onze enquêtes of lid te worden van een fanclub (indien van toepassing).
 • Om demografische informatie over gebruikerstrends te verzamelen, zoals leeftijd, geslacht en algemene inkomstniveaus.
 • Om gecertificeerde artsen informatie te verschaffen over huidige of potentiële patiënten.
 • Voor het analyseren van het gebruik van onze diensten en producten, het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten, en het aanpassen van onze producten, diensten en overige informatie die we beschikbaar stellen.
 • Voor het gebruiken van inhoud die in de App geüpload is om via sociale media te delen en het maken van kopieën van uw inhoud om reclame te maken voor Invisalign op internet, op televisie, in publicaties of in andere media. We vermelden nooit uw naam in promotiemateriaal dat we maken, maar wees u er wel van bewust dat anderen u mogelijk nog steeds van uw foto kunnen herkennen.

Onze juridische grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie is afhankelijk van de persoonlijke informatie in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Wanneer we een overeenkomst met u zijn aangegaan, bijvoorbeeld voor levering van onze Invisalign-goederen en -diensten, verwerken we uw informatie voor het voldoen aan die overeenkomst. In andere omstandigheden kunnen we uw informatie verwerken voor de legitieme zakelijke belangen van Align zoals marketing of verbetering van onze producten en diensten, tenzij uw rechten voorrang hebben boven deze belangen. We maken u op het moment van verzamelen duidelijk wat onze legitieme belangen zijn.

We gebruiken een sterke combinatie van gegevensbronnen (online, bestellingen, klanten, enz.) om een volledig beeld te krijgen van onze producten en marketingactiviteiten. Deze gegevens zijn uitsluitend voor onze activiteiten en we delen uw informatie uitsluitend met andere bedrijven als zij deze moeten gebruiken voor samenwerking met ons.

Als we u vragen persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan wettige vereisten of voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, maken we dit op dat moment duidelijk en informeren we u of het verstrekken van uw persoonlijke informatie wel of niet verplicht is (evenals de mogelijke consequenties als u uw persoonlijke informatie niet verstrekt).

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We werken samen met andere bedrijven die ons helpen bij onze marketing, communicatie, opslag en verkoopactiviteiten en kunnen voor deze doeleinden informatie over u delen. Deze partners mogen uw informatie voor geen enkel ander doel gebruiken dan hun zaken met Align. U kunt een lijst met onze huidige servicebehandelaars verkrijgen door contact op te nemen met privacy@aligntech.com.

We kunnen uw informatie ook delen met andere Align bedrijven voor het uitvoeren van de doeleinden die zijn beschreven in "Wat doen we met de informatie die we verzamelen?". U kunt een lijst met de bedrijven uit onze groep verkrijgen door contact op te nemen met privacy@aligntech.com.

Bovendien mag alle informatie die we verzamelen, inclusief persoonlijke informatie, worden bekendgemaakt als onderdeel van een fusie, overname, schuldfinanciering, verkoop van bedrijfseigendommen of soortgelijke transacties, evenals in geval van insolvabiliteit, faillissement of curatele waarbij persoonlijke informatie als een van onze bedrijfsactiva aan derden zou kunnen worden overgedragen.

Mogelijk vertrekken we persoonlijke informatie over u ook als we ervan overtuigd zijn dat dit wettelijk verplicht is of nodig ter bescherming van onze eigendoms- of andere wettelijke rechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot handhaving van onze overeenkomsten of de eigendomsrechten van anderen).
Mogelijk delen we uw informatie ook als u ons daarvoor toestemming geeft.

Hoe lang bewaren we uw informatie?

We bewaren persoonlijke informatie wanneer we hiervoor een doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben (zoals levering aan u van Invisalign-goederen en -diensten, of om te voldoen aan geldende juridische, fiscale of boekhoudkundige vereisten). Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen of anonimiseren. Is dit niet mogelijk (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie als back-up in archieven is opgeslagen), dan houden we uw persoonlijke informatie veilig opgeslagen en onthouden wij deze van elke verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

Cookies en reclame

Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen we automatisch bepaalde informatie van uw toestel verzamelen. In sommige landen, inclusief landen in de Europese Economische Ruimte, wordt deze informatie mogelijk als persoonlijk beschouwd onder de geldende wetten op de gegevensbescherming.
De informatie die we automatisch verzamelen kan specifiek bestaan uit informatie zoals uw IP-adres, toesteltype, unieke identificatienummers van uw toestel, browsertype, ruwe geografische locatie (bijv. land of locatie op stadsniveau) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over de interactie tussen uw toestel en onze Website, inclusief de geopende pagina's en de links waarop is geklikt.
Door het verzamelen van deze informatie krijgen wij meer inzicht in de bezoekers van onze Website, waar zij vandaan komen en welke inhoud op onze Website interessant voor ze is. We gebruiken deze informatie voor interne analysedoeleinden en ter verbetering van de kwaliteit en relevantie van onze Website voor onze bezoekers.
Een deel van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologie. Raadpleeg Cookies en reclame voor meer informatie

Privacy van kinderen

Bij Align hebben we niet de intentie om informatie te verzamelen van kinderen jonger dan dertien (13) jaar, tenzij de informatie wordt verzameld bij een vader, moeder of voogd. Hoewel we niet kunnen verhinderen dat een kind onze sites bezoekt, verzamelen we geen persoonsgegevens zonder duidelijk te maken dat de persoon die de informatie geeft, minstens 13 jaar moet zijn. Als u vader of moeder of voogd bent en denkt dat uw kind onder de 13 ons persoonsgegevens heeft gegeven die u wilt inzien of wilt laten verwijderen, of als u vragen hebt over de verzameling van informatie bij kinderen op onze websites, neem dan contact met ons op via privacy@aligntech.com.

Houd er rekening mee dat de bovengenoemde leeftijdsgrens kan verschillen, afhankelijk van de geldende wettelijke vereisten in uw land. Als dit het geval is, geven we dat aan op het moment van verzameling.

Links naar andere websites

Onze Sites kunnen louter voor het gemak links naar andere websites bevatten. Align is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke andere websites, en de vermelding van links betekent niet dat we de informatie of het bedrijf aanbevelen. Dit betekent dat als u via onze Sites naar een andere website gaat, wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle hebben over wat zij met uw informatie doen.
U kunt ook de mogelijkheid krijgen om uw informatie met andere websites te delen, bijvoorbeeld op sociale media. Mogelijk plaatsen wij een link zodat u dit gemakkelijk kunt doen, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over hun website of uw berichten/gedeelde informatie. We adviseren u om het privacybeleid en de methoden voor informatieverzameling van deze andere websites en sociale media door te nemen.

Marketing en geen contact opnemen

We kunnen u van tijd tot tijd informatie over onszelf sturen als u ons (indien nodig) daarvoor toestemming hebt gegeven.

Align biedt u de gelegenheid om te vragen om stopzetting van elektronische communicatie van Align of onze partners, door uw toestemming in te trekken. Als u geen communicatie van ons wilt ontvangen, laat dit ons dan weten wanneer we uw informatie verzamelen of schrijf ons op elk gewenst moment via remove@aligntech.com en vergeet daarbij niet te vermelden in welk land u zich bevindt. U kunt ook de handige afmeldfunctie gebruiken die in onze e-mails is inbegrepen. We vragen u vriendelijk om voldoende tijd om uw verzoek te verwerken.

Vergeet niet dat dit intrekken van uw toestemming niet geldt voor noodzakelijke communicatie, zoals reacties op een verzoek om informatie, en dat deze vervalt als u op een later moment informatie aan ons vraagt, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsberichten.

Sociale media

Door gebruikers gegenereerde inhoud. Als u Facebook, Twitter of andere sociale media gebruikt met openbare accountinstellingen en u een hashtag gebruikt van een van onze openbare campagnes, zoals #unbraceyoursmile, of een die onze productnaam bevat, zoals #invisalign, #invisalignteen of #invisalignTalk, dan kunnen wij uw beoordelingen van onze producten van deze sociale media halen en op onze Sites plaatsen. Dit doen we om uw mening over onze producten te kunnen delen met de bezoekers van onze Sites. Voordat uw opmerkingen op onze Sites worden geplaatst, bekijken wij deze eerst. Gebruik deze hashtags niet als u niet wilt dat uw beoordelingen op onze Sites beschikbaar worden gemaakt.

Door Inhoud over uw ervaringen met Invisalign op openbare socialemediakanalen te plaatsen of op andere wijze beschikbaar te maken en met "ja" te antwoorden als we u toestemming vragen om deze content ook op onze eigen kanalen te plaatsen, bijvoorbeeld op Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign en http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign en http://instagram.com/invisalignteen), Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/) en andere kanalen, bevestigt en verklaart u dat u dertien (13) jaar of ouder bent en dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden die op onze pagina op die websites zijn vermeld.

Als een ouder, voogd of iemand anders door een gebruiker gegenereerde inhoud tegenkomt die is verzameld bij iemand jonger dan dertien (13) jaar, mail ons dan op InvisalignTakedown@GoldPR.com.

Internationale gegevensoverdracht

Align is over de hele wereld actief en wij kunnen daarom uw persoonsgegevens verzenden naar andere landen waar Align opereert, inclusief andere landen dan uw land van vestiging. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden opgeslagen op onze servers die zich mogelijk buiten uw land van vestiging bevinden. We blijven uw informatie echter beschermen conform deze Privacyverklaring en onze Bindende bedrijfsregels.
Naast de toezeggingen in deze Privacyverklaring heeft Align een programma met Bindende bedrijfsregels (Binding Corporate Rules, BCR) opgezet, waarin het beleid van Align met betrekking tot de bescherming en het beheer van persoonlijke informatie over de hele wereld is vastgelegd. Ons BCR-beleid kunt u openen via de link in de vorige alinea.
Wanneer we uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte verzenden naar onze servicebehandelaas en partners, doen we dat op basis van de standaard door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele clausules (de Bindende bedrijfsregels van Align) of het Privacy Shield.

Beveiliging

Op onze Sites hanteren we beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen vernietiging, verlies, misbruik en wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang tot de door ons beheerde informatie. Onze online portals, zoals de Invisalign Doctor Site, passen HTTPS-beveiliging toe voor het verzenden van patiëntinformatie (inclusief persoonlijke gegevens). Voor deze portals zijn klantenaccounts vereist en ze zijn niet publiekelijk toegankelijk.

Uw rechten

Als u rechten hebt betreffende toegang, bekendmaking, wijziging of verwijdering (zoals door de geldende wet wordt bepaald), kunt u contact met ons opnemen via het hieronder vermelde adres of via e-mailadres.

In Californië mogen de inwoners bijvoorbeeld éénmaal per kalenderjaar gratis voor hun directe marketing een lijst vragen van onze bekendmakingen aan derden. Het is niet onze gewoonte om persoonsgegevens aan andere bedrijven te verkopen of te leasen voor hun directe marketing.

Voor Align bedrijven in Europa kunnen mensen contact met ons opnemen over de volgende rechten:

 • Om hun persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren of de verwijdering ervan aan te vragen
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonlijke informatie, ons te vragen om beperking van de verwerking van hun persoonlijke informatie of om de overdraagbaarheid ervan te verzoeken.
 • Om te allen tijde af te zien van marketingcommunicatie die we u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door op de link voor "unsubscribe" of "opt-out" (afmelden of afzien van) te klikken in de marketing-e-mails die we u sturen. Om af te zien van andere vormen van marketing (zoals marketing via de post of telemarketing), vragen we u contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.
 • Om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, als we uw persoonlijke informatie met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt. Het intrekken van uw toestemming heeft geen effect op de wettigheid van alles wat we hebben verwerkt voordat u uw toestemming hebt ingetrokken, noch op de verwerking van uw persoonlijke informatie op basis van wettelijk toegestane verwerking op een andere legitieme grondslag dan toestemming.
 • Om een klacht in te dienen bij lokale autoriteiten voor gegevensbescherming over de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen en gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteiten voor gegevensbescherming.


In Singapore kunt u ons over het algemeen verzoeken u informatie te geven over de manieren waarop uw persoonsgegevens die wij in ons bezit of in beheer hebben (mogelijk) door ons zijn gebruikt of bekendgemaakt in het jaar voor de datum van dat verzoek. Op elk inzageverzoek kan een vergoeding van toepassing zijn ter voldoening van onze kosten voor de verschaffing van details van de persoonsgegevens die wij van u hebben, en we brengen u op de hoogte van dergelijke kosten wanneer wij uw inzageverzoek ontvangen.

Dit zijn slechts voorbeelden; u hebt mogelijk nog andere rechten op basis van de wetten van uw jurisdictie, die hier niet vermeld zijn.

 

Updates

Mogelijk werken we deze verklaring van tijd tot tijd bij. Als dat het geval is, vermelden we de datum van de laatste update aan het begin van de verklaring. De kennisgeving van een dergelijke update en/of wijziging vindt u op onze Sites en, indien wettelijk vereist, krijgt u deze rechtstreeks toegestuurd. We raden u aan om deze verklaring regelmatig door te nemen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dient u het gebruik van de sites te staken.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, de methoden van onze website met betrekking tot uw privacy, uw informatie, uw rechten in verband met uw informatie, of uw ervaringen met onze website, neem dan contact op met:

Wereldwijd hoofdkantoor
Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway
San Jose, Californië 95134
Tel: 408.470.1000
Fax: 408.470.1010

Hoofdkantoor voor de EMEA
Align Technology Switzerland GmbH
Ter attentie van: Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz, Zwitserland
privacy@aligntech.com


U kunt ook contact opnemen met de plaatselijke Align entiteit die verantwoordelijk is voor het gebruik van uw persoonsgegevens. De benodigde details vindt u hier.

Loading...